Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Χάρη στο άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό της προσωπικό, η εταιρεία ANSY είναι σε θέση να παρέχει σε όλους τους πελάτες της συμβουλευτικές / υποστηρικτικές υπηρεσίες προάγοντας την ποιότητα της συνεργασίας της μαζί τους. Το εξειδικευμένο προσωπικό της έχει τη δυνατότητα να παρέχει ενημερωτικό υλικό, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό τη βέλτιστη ενημέρωση για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα προς τις Υγειονομικές Μονάδες, η ANSY δύναται να παρέχει την εκπόνηση ή αναπροσαρμογή του Εσωτερικού τους Κανονισμού καθώς και εσωτερικό έλεγχο για την οργάνωση και βελτίωση της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) εντός της ενδιαφερόμενης μονάδας.

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM