Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία ANSY A.E.

Η εταιρεία Συστήματα Αντιρύπανσης – ANSY A.E. ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Με τη βοήθεια και καθημερινή προσπάθεια του άρτια εκπαιδευμένου μας προσωπικού, καθώς και με την χρήση του πλέον σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, προτεραιότητα μας είναι η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας, ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Τα πεδία δράσης που θέσαμε ως στόχο είναι τα επικίνδυνα απόβλητα, τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα και όλες οι κατηγορίες των αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης. Με σεβασμό στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, την διαρκή εξέλιξη και αναζήτηση νέων λύσεων, όροι όπως η «ιχνηλασιμότητα» του αποβλήτου και η πιστοποίηση κάθε σταδίου των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν καθημερινότητα για εμάς.

Μέχρι σήμερα, η ANSY ενεργά δραστηριοποιείται στην διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ), αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων.

Για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών στον τομέα της Υγείας, διαθέτουμε πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, και συνεργαζόμαστε με αδειοδοτημένες μονάδες αποστείρωσης και αποτέφρωσης για την επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων. Η ANSY διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει κατά ISO 9001:2008, για την περιβαλλοντική διαχείριση που εφαρμόζει κατά ISO 14001:2004, για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της κατά ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001, καθώς και για την τήρηση της νομοθεσίας ως προς την διαχείριση των αποβλήτων και την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR. Όσον αφορά στην εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και κατάλληλα εξοπλισμένο στόλο, ο οποίος αποτελείται από οκτώ πιστοποιημένα οχήματα δυναμικότητας 5 έως 82 κυβικών μέτρων.

Δραστηριότητες

Η εταιρεία μας δύναται να διαχειριστεί τις παρακάτω κατηγορίες των αποβλήτων όπως:

• Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
• Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
• Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων
• Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
• Επικίνδυνα Απόβλητα
• Ιλύς βιολογικών καθαρισμών
• Ζωικά Υποπροϊόντα
• Κτηνοτροφικά Απόβλητα
• Απόβλητα Βιομηχανίας Τροφίμων
• Υπολείμματα Καλλιεργειών
• Οχήματα Τέλους Κύκλους Ζωής
• Χρησιμοποιημένα Ελαστικά
• Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες
• Συσσωρευτές

Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία ANSY A.E. σχεδιάζει την υλοποίηση σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων, με σκοπό την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Βασιζόμενοι στη τεχνογνωσία αλλά και στο εξειδικευμένο μας προσωπικό, αναζητούμε διαρκώς καινοτόμες προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, καλύπτοντας με επιτυχία τις απαιτήσεις των πελατών μας. Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις ακόμα και στα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Μέσω της δραστηριοποίησής της, η ANSY Α.Ε. στηρίζει την έρευνα και προάγει την επιχειρηματική της δράση παράλληλα με την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και ένα καλύτερο περιβάλλον για το αύριο!

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM