Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Ανθρώπινο δυναμικό

Επιστημονικό Προσωπικό

Για την ασφάλιση της ορθής διαχείρισης του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η ANSY διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Διδάκτορες χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, είναι μερικές μόνο από τις ειδικότητες που απαρτίζουν το δυναμικό της εταιρείας και φροντίζουν για την έρευνα και την ανάπτυξη της δραστηριοποίησης της ANSY.

Διοικητικό Προσωπικό

Το άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό της εταιρείας σχεδιάζει, παρακολουθεί και ελέγχει τα απαιτούμενα μέσα για τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της, διασφαλίζοντας την ποιότητα τους σε κάθε στάδιο, καθώς και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων της.

Τεχνικό Προσωπικό

Τηρώντας την κείμενη νομοθεσία σε όλα τα βήματά της, η ANSY διαθέτει έναν επαρκή αριθμό οδηγών, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι κατά ADR. Η εν λόγω πιστοποίηση διασφαλίζει την άρτια εκπαίδευση των οδηγών μας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία συνεργάζεται με πιστοποιημένο σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και με σύμβουλο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, διαθέτοντας εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις διασποράς του μεταφερόμενου φορτίου.

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM