Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχουν προσδιοριστεί από την Κοινοτική και την Εθνική μας νομοθεσία ως ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας. Η ταχεία αύξηση του όγκου τους καθιστά αναγκαία τη χωριστή συλλογή τους από τα οικιακά απόβλητα και την εξειδικευμένη επεξεργασία τους, με σκοπό την αξιοποίησή τους κατά την οποία επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανάκτησης πρώτων υλών.

 

Κατηγορίες ανακυκλώσιμων ΑΗΗΕ

Οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα Απόβλητα του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι οι εξής :

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες, καταψύκτες κτλ)
2. Μικρές οικιακές συσκευές (Ηλεκτρικές σκούπες, σίδερα, καφετιέρες κτλ)
3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ( Η/Υ, εκτυπωτές, laptops, κτλ)
4. Καταναλωτικά είδη(τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, DVD players κτλ)
5. Φωτιστικά είδη (όλων των ειδών οι λαμπτήρες)
6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (τρυπάνια, πριόνια, εργαλεία κοπής χόρτων κτλ)
7. Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού(βιντεοπαιχνίδια, κονσόλες συσκευών κτλ)
8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων)
9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (θερμοστάτες, ζυγοί κτλ)
10.Συσκευές αυτόματης διανομής ( αυτόματοι πωλητές υγρών ή στερεών προιόντων)

Διαδικασία Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ

Ο τελικός καταναλωτής καλείται να παραδίδει στα σημεία συλλογής που έχουν ορισθεί σε κάθε περιοχή (δημοτικά σημεία συλλογής όπου έχουν τοποθετηθεί containers , λιανοπωλητές, ειδικοί κάδοι για μικροσυσκευές τοποθετημένοι σε συμβεβλημένα με το σύστημα σημεία συλλογής κτλ) ό, τι συσκευή έχει για πέταμα και μπορεί να καθορισθεί σαν ΑΗΗΕ. Από εκεί και πέρα, εταιρείες που έχουν τις απαραίτητες άδειες συλλέγουν τα ΑΗΗΕ και τα παραδίδουν στην Ιδιωτικού δικαίου και μη επενδυτική εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε συντονίζει και ελέγχει όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της συλλογής, μεταφοράς, και αποθήκευσης των ΑΗΗΕ και οι οποίες πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή και τις άδειες που προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας.

Μέθοδοι Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ

Σε γενικές γραμμές, μετά την συλλογή τους, τα ΑΗΗΕ αποσυναρμολογούνται, απομακρύνονται (απορυπαίνονται) όλες οι επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν (φρέον, πυκνωτές μπαταρίες κτλ) , κατηγοριοποιούνται, γίνεται η βασική επεξεργασία τους και στην συνέχεια με σύγχρονες μεθόδους διαχωρίζονται τα διάφορα υλικά (πλαστικό, σίδηρος, αλουμίνιο, χαλκός κτλ). Τα υλικά αυτά μεταπωλούνται στην συνέχεια σε διάφορες εταιρείες για να επαναχρησιμοποιηθούν σαν πρώτη ύλη.

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM