Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Ζωικά υποπροϊόντα

Τα ζωικά υποπροϊόντα είναι τα απόβλητα των σφαγείων και των βιομηχανιών παραγωγής αλλαντικών. Προέρχονται κυρίως από τη σφαγή ζώων για κατανάλωση από τον άνθρωπο και από την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης. Επίσης, περιλαμβάνουν την απόρριψη των νεκρών ζώων στα πλαίσια μέτρων ελέγχου ασθενειών.

Η έλλειψη ορθής διαχείρισής τους αποτελεί δυνητική απειλή για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ένα μεγάλο φάσμα ζωικών υποπροϊόντων χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο σε ποικίλες εφαρμογές, εφόσον διασφαλίζεται η εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Τα υποπροϊόντα σφαγείου χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία φαρμάκων, ζωοτροφών και επεξεργασίας δέρματος.

Η διαχείριση αυτών των υποπροϊόντων στηρίζεται σε ένα συνεκτικό και συνολικό πλαίσιο κοινοτικών υγειονομικών κανόνων που διέπουν τη συλλογή, τη μεταφορά, τον χειρισμό, , τη μεταποίηση, την αποθήκευση, τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή, τη χρήση ή την απόρριψή τους.

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM