Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Υπολείμματα καλλιεργειών

Τα οργανικά υπολείμματα μπορούν να προέρχονται από την ίδια την καλλιέργεια και άλλα από τη μεταποιητική βιομηχανία. Σε κάθε καλλιέργεια παράγεται ένα χρήσιμο προϊόν και το υπόλοιπο συνήθως παραμένει στο χωράφι, χρήζοντας περαιτέρω επεξεργασίας. Επίσης, η πληθώρα των μεταποιητικών βιομηχανιών παράγει απόβλητη βιομάζα η οποία μένει ανεκμετάλλευτη.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

- Υπολείμματα καλλιεργειών και υλοτομιών, όπως:

• Κλαδέματα καλαμποκιού, σίτου, οπωροφόρων κ.ά.
• Άχυρα σίτου, κριθής, ηλίανθου και ρυζιού
• Επιλεκτική υλοτόμηση και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, κλαδέματα, νεκρά δέντρα, φλοιοί

- Υπολείμματα βιομηχανιών επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων

• Στελέχη αραβοσίτου, βαμβακιού
• Φλοιός ρυζιού
• Πριονίδι, ξυλεία που προέρχεται από επιπλοποιίες

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM