Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Μη επικίνδυνα απόβλητα

Η εταιρεία ANSY ΑΕ δραστηριοποιείται στη συλλογή και μεταφορά μεγάλου μέρους των “μη επικινδύνων αποβλήτων”.

Η ορθή διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων πραγματοποιείται με γνώμονα την αειφόρα και ολιστική διαχείριση των οργανικών εκροών. Σκοπός και στόχος της μεθοδολογίας διαχείρισης της ANSY ΑΕ είναι η μετατροπή των αποβλήτων σε χρήσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως βιο-κομπόστ και βιοαέριο. Στην ουσία, τα απόβλητα επιστρέφουν στην ανθρώπινη καταναλωτική αλυσίδα συντελώντας στην αειφόρα ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της κτηνοτροφίας είναι ο καταμερισμός της εγχώριας παραγωγής κρέατος και γάλακτος σε μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων, συνήθως μικρού μεγέθους και δυναμικότητας και…
Η ελληνική βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους μεταποίησης της χώρας μας. Καλύπτει περίπου το 25% του κύκλου εργασιών της μεταποίησης…
Τα ζωικά υποπροϊόντα είναι τα απόβλητα των σφαγείων και των βιομηχανιών παραγωγής αλλαντικών. Προέρχονται κυρίως από τη σφαγή ζώων για κατανάλωση από τον άνθρωπο και…
Η αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινωνικού συνόλου και κατ’ επέκταση των κρατών έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, και στη θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών για τα ποιοτικά…
Τα οργανικά υπολείμματα μπορούν να προέρχονται από την ίδια την καλλιέργεια και άλλα από τη μεταποιητική βιομηχανία. Σε κάθε καλλιέργεια παράγεται ένα χρήσιμο προϊόν και…

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM