Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Υπηρεσίες ANSY

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών στον τομέα της Υγείας.

Διαθέτοντας άδεια συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ σε διαπεριφερειακό επίπεδο, εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένους οδηγούς κατόχους διπλωμάτων ADR και ειδικά πιστοποιημένα οχήματα, διασφαλίζουμε την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, άμεσα, με τον πιο ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Η σύννομη διαχείριση των αποβλήτων σας, πιστοποιείται με την παροχή βεβαίωσης ορθής διαχείρισης αποβλήτων.

Η εταιρεία μας ANSY A.E., διαθέτει άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να σας προσφέρει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας μας, σχεδιάζουμε την υλοποίηση μονάδας αποστείρωσης ΕΑΑΜ, στο εγγύς μέλλον.

Κύριο μέλημά μας η εφαρμογή της νομοθεσίας, και η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων των πελατών μας, με σύγχρονη τεχνολογία. Έχουμε πιστοποιηθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε κατά ISO 9001:2008, για την περιβαλλοντική διαχείριση που εφαρμόζουμε κατά ISO 14001:2004 και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων μας κατά BS-OHSAS 18001:2007.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της Ελλάδος καθώς και με πλήθος ιατρών, μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντιάτρων κλπ προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

...Η προστασία της Δημόσιας Υγείας υπόθεσή μας...

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM