Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Κατηγορίες EAYM

Τα ΑΥΜ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: αστικά απόβλητα, ειδικά ρεύματα αποβλήτων και επικίνδυνα απόβλητα. Τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)

Απόβλητα που έχουν μολυνθεί από αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα ώστε να είναι ορατό, πχ. βελόνες, σύριγγες, χειρουργικά νυστέρια, γάντια μιας χρήσεως, κλπ.

Οικολογικά. Η εταιρεία μας, δίνοντας έμφαση στην οικολογική συνείδηση, φροντίζει για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.

Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)

Απόβλητα από ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών- βιοχημικών εξετάσεων, πχ. πλάκες, τρυβλία και άλλα μέσα που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες / Ανατομικά απόβλητα: ιστοί, όργανα και μέρη σώματος μη αναγνωρίσιμα.

Αποτελεσματικά. Η ANSY Α.Ε. διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα μεικτά επικίνδυνα απόβλητα, με τη μέθοδο της αποτέφρωσης , όπως ορίζει η νομοθεσία.

Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)

Επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως: χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, μεθανόλη, οξέα, αλκάλια και άλλα οξειδωτικά. Διαλύτες από ακτινολογικά εργαστήρια. Αμάλγαμα οδοντιατρικής. Ληγμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροστατικών.

Υπεύθυνα. Η εταιρία μας διαχωρίζει τα απόβλητα, με έμφαση στην επικινδυνότητά τους και σε συνάρτηση με την μέθοδο διαχείρισής τους.

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM