Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ)
Επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ)

Όλες οι υγειονομικές μονάδες, όπως δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, τοπικές μονάδες του ΕΟΠΥΥ, διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια, οδοντιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές αλλά και τα ιδιωτικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων, παράγουν απόβλητα. Η εταιρεία ANSY A.E. μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις κατηγορίες υγειονομικών μονάδων, με επάρκεια και αξιοπιστία.

Τα ΑΥΜ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: αστικά απόβλητα, ειδικά ρεύματα αποβλήτων και επικίνδυνα απόβλητα. Τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Επικίνδυνα Απόβλητα…
Η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων περιλαμβάνει τις εργασίες που τα καθιστούν αβλαβή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:…
Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών στον τομέα της Υγείας. Διαθέτοντας άδεια συλλογής…
Οι συσκευασίες των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων έχουν κάποιες ειδικές προδιαγραφές βάσει νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, φέρουν τη διεθνή σήμανση του μολυσματικού, καθώς και τον αριθμό UN…

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM